GPF filtro regeneravimo instrukcijos

Kas yra benzininio variklio kietųjų dalelių filtras (GPF)? 

Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras (GPF) - tai išmetimo sistemos filtras, skirtas benzininių variklių išmetamoms kietosioms dalelėms surinkti. Kaip ir dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtras, tai korinis filtras, pagamintas iš sintetinės keramikos medžiagos.

Išmetamosiose dujose esančios suodžių dalelės sulaikomos šiame filtre. Šie filtrai labai veiksmingi - jie sulaiko daugiau kaip 90 % kietųjų dalelių, kurios kitu atveju patektų į atmosferą.

Benzininio variklio išmetamųjų dujų valymo sistema (GPF) iš išmetamųjų dujų pašalina suodžius.

Priklausomai nuo važiavimo sąlygų, skirtingai nei įprastas filtras, GPF sistema automatiškai sudegina (oksiduoja) susikaupusius suodžius. Kitaip tariant, važiuojant įprastu arba dideliu greičiu, variklio valdymo sistema ir aukšta išmetamųjų dujų temperatūra automatiškai pašalina susikaupusius suodžius. Žiemos sąlygomis, nuolat važiuojant trumpais atstumais arba ilgą laiką važiuojant nedideliu greičiu, dėl žemos išmetamųjų dujų temperatūros valymo sistema gali automatiškai nepašalinti susikaupusių suodžių. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo suodžių oksidacijos proceso, kietųjų dalelių filtre gali susikaupti per didelis suodžių kiekis, ir užsidegs GPF indikatoriaus lemputė.

Veiksmingesnis rekomenduojamas metodas.

Užsidegus GPF įspėjamajai lemputei, regeneravimo procesą reikia užbaigti kuo greičiau, kaip rekomenduojama automobilio skydelyje rodomame pranešime: Važiuokite toliau, kad įvyktų išmetamųjų dujų filtro regeneracija.

Tam, kad regeneracija įvyktų greičiau, laikykitės rekomenduojamo važiavimo modelio:

Įjunkite režimą „Sport“, važiuokite didesniu nei 80 km/val. greičiu trečia arba ketvirta pavaromis. Padidinkite variklio sūkius iki 4000 aps/min., atleiskite akseleratoriaus pedalą ir leiskite variklio sūkiams sumažėti iki 3500 aps/min., ir iš karto vėl padidinkite sūkius iki 4000 aps/min. Kartokite šį procesą, kol užges GPF įspėjamoji lemputė.

Jei važiuojant rekomenduojamu būdu GPF kontrolinė lemputė neužgęsta arba pradeda mirksėti, rekomenduojame GPF sistemą patikrinti įgaliotame „Kia“ autoservise.

Tai, kas aprašyta, papildo GPF vartotojo vadovo skyrių „Jūsų transporto priemonės savybės / išmetimo sistemos įspėjamoji lemputė“.